Функции

Геологиялық материалдарды векторлау

Векторизация – кескінді растрлық форматтан векторға түрлендіру. Ол, әдетте, векторизацияның нәтижесі векторлық графикалық бағдарламаларда одан әрі өңдеуге жататын болса, жүзеге асырылады; сурет сапасын жақсарту; сапаны жоғалтпай масштабтауға жарамды кескінді жасау; егер кескінді одан әрі өңдеу мамандандырылған бағдарламаларда жүзеге асырылатын болса.

Кейбір заманауи бағдарламаларда векторлық кескінді автоматты түрде цифрлау/қадағалайтын кірістірілген мүмкіндігі бар, бірақ алынған деректердің дәлдігі үшін қолмен салу жиі қолайлы.

Әрқашан дерлік толығымен автоматты түрде орындалатын растризациядан айырмашылығы векторизация процесін күрделірек деп санау дұрысырақ.

Векторизация географиялық ақпараттық жүйелерде растрлық кескінді цифрлау арқылы жүзеге асырылады, нәтижесінде алынған объектілер көпбұрышты, сызықтық немесе нүктелік болуы мүмкін.

Геологиялық есептерді векторлау бекітілген қорлары бар кен орындары, берілген келісімшарттық аумақтар, келісім-шарттардағы өзгерістер, сондай-ақ актілердің болуы негізінде аумақтың бостығы туралы ақпараттың болуы есебінен Департаменттің деректер қорын толықтыру және байыту мүмкіндігін береді. бұрын берілген келісімшарттық аумақтарға қайтару.

Векторизацияның қажеттілігі:

1212

Мемлекеттік жер қойнауы қорының жай-күйін визуалды есепке алу және автоматтандырылған бақылау

 

орыс 1

 

 

Растрлық негіздердің векторизациясы мыналарды қамтиды:

— Карта қабаттарын жасау

 • Карталарды блоктарға бөлу
 • Блоктарды координаталық торға бекітіңіз

— Топографиялық негізбен синхрондау

Осы жұмыстардың нәтижесінде әрбір блок бойынша жалпыланған векторланған геологиялық ақпарат дайындалады, бұл еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттырады.

Векторизация бойынша жұмыс көлемі:

Қазақстанның бүкіл аумағы Жер қойнауы туралы кодекске сәйкес 1 190 549 блокқа (құрлықта 1:200 000 масштабта) бөлінген. Бүгінгі күні бұл блоктарға арналған геологиялық карталардың 60%-дан астамы қағаз түрінде сақталған.

Бүгінгі таңда көптеген іргелі ғылымдар сияқты заманауи геологияны заманауи технологияларды қолданбай елестету мүмкін емес. Бұл қарқынды дамудың және бәсекелестіктің күшеюінің заманауи шындығына байланысты. Перспективалы кен орындарын сәтті іздеу үшін геологтың ең сенімді деректері және оны тез және тиімді талдау мүмкіндігі болуы керек. Өкінішке орай, «оңай» кен орындары қазірдің өзінде табылған және көп жағдайда өндірілген. Геолог іздестіру мен барлаудың классикалық әдістерінен басқа, қосымша мүмкіндіктерді ұсынатын заманауи әдістерді де қолдануы керек.

 • Векторлық форматтағы деректер оларды жасанды интеллект (AI) көмегімен өңдеуге мүмкіндік береді. AI қолданатын әдістер барған сайын күшейіп, қолдануда, өйткені қазір деректер өте көп және оны қолмен өңдеуге мүмкіндік жоқ.
 • Векторлық деректер тілмен шектелмейді, оны кез келген тілдік ортада көп күш жұмсамай-ақ оңай қолдануға болады, ал растрлық кескіндерде мұндай мүмкіндік жоқ. Ал бұл Қазақстан үшін өте маңызды, өйткені материалдардың көпшілігі орыс тілінде, ал батыс компаниялары үшін бұл үлкен мәселе. Әлемнің түкпір-түкпірінен мүмкіндігінше көп компаниялардың қызығушылығын арттыру Қазақстанның мүддесіне сай.
 • Векторлық деректерді пайдалану деректерді стандарттауға мүмкіндік береді, ал растрлық кескіндер әртүрлі форматта, масштабта және т.б.
 • Векторлық деректер геофизика, геохимия, құрылымдық геология және т.б. сияқты әртүрлі деректер арасындағы байланыстарды орнатуды жеңілдетеді. Мысалы, геофизика қандай да бір аномалияны көрсетеді, бірақ құрылымдық геология деректерімен біріктірілгенде, ол тектоникамен байланысты және бұл тікелей іздеу белгісі.

Векторизацияның нәтижелері геологиялық карталардың, векторланған геологиялық карталардың растрлық негіздері болып табылады.

 • Аналогтық (қағаз) нысанда орналасқан карта материалдарының корпоративтік және муниципалдық қорлары қазіргі уақытта барған сайын тозып бара жатқандықтан, қағаз жеткізгіштерден карталарды цифрландыру бүгінгі күні өте өзекті болып табылады. Кейде баға жетпес деректерді сақтаудың бір ғана жолы бар – цифрландыру, яғни цифрлық карталарды жасау. Бұл ақпарат екі түрден тұрады: графикалық (геометриялық) объектілердің контурларын анықтайды және объектілердің атрибуттарын (семантикалық) сипаттайды.
 • Геологиялық карталардың сапасыз растрлық негіздері геологиялық барлауға миллиондаған долларды инвестициялайтын инвесторлардың дұрыс емес шешімдер қабылдауына және дұрыс емес шешім қабылдауына әкелуі мүмкін. Растрлық негіздердің векторизациясы дәлсіздік және қате шешімдер қабылдау факторын жояды. Осылайша біз еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттырамыз.
 • Векторизация сонымен қатар салыстыру үшін спутниктік суреттерді пайдалана отырып, жер қойнауын пайдалану мониторингін визуализациялауға мүмкіндік береді. Ғарыштық суреттерден басқа, векторлық карталар Google, Яндекс және т.б. интернет ресурстарының геокеңістіктік негізіне кіреді.
 • Геологиялық карталарды векторлау кен орындарын 3D модельдеу процесінің бір бөлігі болып табылады, бұл оның егжей-тегжейлілігі арқасында инвесторларды қызықтыруға мүмкіндік береді.
 • «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы» жоспарлануда, яғни. Қазақстан Республикасын мемлекеттiк геодезиялық қамтамасыз етудiң жоғары тиiмдi жаңа жүйесiн енгiзу, бiрыңғай мемлекеттiк координаталар жүйесiн құру және оны қазiргi және болашақ талаптары деңгейiнде ұстау; ресурстармен қамтамасыз ету деңгейін арттыру және мемлекеттік және жергілікті органдардың, заңды және жеке тұлғалардың кеңістіктік деректерге еркін қол жеткізуін және оларды тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау.
Back to top button