Омбудсмен

Омбудсмен институты «Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ (бұдан әрі – ҰГҚ) жанынан мына мақсаттар үшін құрылды:

ҰГҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің іскерлік этика принциптерін сақтауы;

— корпоративтік жанжалдар мен әлеуметтік-еңбек дауларының алдын алу және шешу бойынша шараларды күшейту;

— Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде жағымды корпоративтік климат құру.

Омбудсменнің негізгі функцияларының бірі – алдын ала ескерту, даулар мен жанжалдарды шешу, жүйелі сипаттағы және тиісті шешімдер қабылдауды талап ететін проблемалық мәселелерді тиісті органдар мен лауазымды тұлғалардың назарына жеткізу арқылы Ұлттық денсаулық сақтау ұйымының корпоративтік мәдениетін қамтамасыз ету және жетілдіру, сондай-ақ оларды шешу бойынша ұсыныстар енгізу.

Қызметі Омбудсмен туралы ережемен реттеледі

Байланыс ақпараты

Жұмысшылардың құқықтарының сақталуына жол бермеу үшін жұмысшылардың да, үшінші тұлғалардың да заңсыз әрекеттерінің барлық фактілері туралы нақты уақыт режимінде ақпараттандырудың құпия және қолжетімді құралдары ұйымдастырылды.

Кез келген ҰГҚ қызметкері немесе басқа тұлға, егер басқа қызметкерлердің, мердігерлердің немесе ҰГҚ-мен өзара әрекеттесетін басқа тұлғалардың әрекеттерінің заңдылығына күмән туындаса, бұл туралы басшылыққа, оның тікелей басшысына, Омбудсменге келесі арналар мен құралдар арқылы хабарлай алады. байланыс:

Мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., көш. А.Мәмбетова, 32 жаста, Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрлігі Геология комитетінің ғимараты.

ҰГҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 12 шілдедегі шешімімен Омбудсменнің міндеттерін орындау ҰГҚ Корпоративтік хатшысы Алдабергенова Зейнегүл Мұқашқызына жүктелді.

Телефон: +7 (7172) 57-93-37

Электрондық поштасы: z.aldabergenova@geology.kz

Барлық өтiнiштер белгiленген тәртiппен және мерзiмде қаралады, келешекте ұқсас жағдайлардың қайталану ықтималдығын азайту үшiн тиiстi шаралар қабылданады және өтiнiш берушiлердi қарау нәтижелерi туралы хабардар етiледi.

pdf НГСК АҚ омбудсмені туралы ереже

Back to top button