Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

«Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ (бұдан әрі – Қоғам ) сәйкестікті бақылау қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен құрылды.

Сәйкестік бақылау ( ағылш. compliance – келісім, сәйкестік ) – ішкі бақылау жүйесі.

Үздік әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, Қоғам өз қызметінде Қоғамның Іскерлік этика кодексінде көрсетілген корпоративтік этика құндылықтары, қағидаттары мен мінез-құлқына негізделген және сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа мүлдем төзбеушілікті сақтай отырып, қолданыстағы корпоративтік стандарттарды жетілдіруге ұмтылады. .

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы саясат адалдық, ашықтық және ашықтық мәдениетін орнату бойынша барлық деңгейлерде міндеттеме арқылы жалпы сәйкестік саясатының құрамдас бөлігі болып табылады.

Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, ішкі нормативтік талаптарды бұзу фактілері, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттер туралы ақпарат T.Azatov@geology.kz электрондық поштасы,  сондай -ақ 8 телефоны арқылы қабылданады. (7172)-57-93-34

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТУРАЛЫ ХАБАРЛА

Back to top button