Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару жүйесі – бұл ҰГҚ қызметін басқаруды және бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығы, сондай-ақ акционерлер, директорлар кеңесі, Басқарма және мүдделі тараптар арасындағы қарым-қатынастар жүйесі.

pdf Корпоративтік басқару кодексі

Back to top button