Комитеттер

Комитеттердің жұмысына қатыса отырып, «Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері (бұдан әрі – тиісінше Директорлар кеңесі, ҰГҚ) өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды егжей-тегжейлі қарастыруға және талдауға назар аударады. Комитет отырыстары шақырылған қызметкерлердің және басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізіледі. Комитеттер тиісті шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесіне ұсынымдар береді.

ҰГҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 1 қарашадағы шешімімен (хаттама № 2-2022-02) 3 Комитет құрылды:

 1. ҰГҚ Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті
 2. ҰГҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті
 3. ҰГҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті

ҰГҚ Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті мыналардан тұрады:

 1. Сыздықов Асқар Хамзаұлы, комитет төрағасы;
 2. Акбаров Ерлан Есеналыұлы, комитет мүшесі;
 3. Қуандықов Балтабек Мұханұлы;
 4. Күшелеков Арнұр Жолдыбекұлы.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне Ұлттық денсаулық сақтау ұйымының жалпы кадрлық саясаты, сыйақы жүйесі және олардың біліктілігін арттыру және Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің жұмысын бағалау бойынша ұсыныстар береді. Комитеттің жұмысы мен ұсынымдары Директорлар кеңесі мен Басқарманың сабақтастығын жоспарлау және Басқарма мүшелерінің, корпоративтік хатшының және басшы лауазымдардағы басқа да қызметкерлердің қызметіне үздіксіз және объективті мониторингті қамтамасыз ету үшін негіз болып табылады. Оның міндеттеріне сондай-ақ корпоративтік стандарттарды енгізу, оның ішінде Іскерлік этика кодексінің нормалары мен ережелері және ішкі және сыртқы қақтығыстарға байланысты жанжалды жағдайларды қарастыру кіреді.

ҰГҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті мыналардан тұрады:

 1. Қуандықов Балтабек Мұханұлы, Комитет төрағасы;
 2. Акбаров Ерлан Есеналыұлы, комитет мүшесі;
 3. Сыздықов Асқар Хамзаұлы, комитет мүшесі;
 4. Күшелеков Арнұр Жолдыбекұлы, Комитет мүшесі.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті ҰГҚ, стратегиялық және бюджеттік жоспарлауды дамытудың басым бағыттары бойынша ҰГҚ Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеуге жауапты. Комитеттің құзыретіне бюджеттің атқарылуын бақылау және корпоративтік басқару тәжірибесінің сенімділігі мен тиімділігін бақылау бойынша ұсынымдар да кіреді.

Аудит жөніндегі комитеттің рөлі ішкі және сыртқы (қаржылық) аудитке, қаржылық есептілікке, тәуекелдерді басқаруға, сәйкестік заңнамасына, сатып алуды бақылауға қатысты барлық мәселелерді қарау және қажет болған жағдайда Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу, кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау болып табылады. құзыреті шегінде туындайды.

Back to top button